Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

  • Συμμετοχή στην Ομάδα Αρχιτεκτονικής Μελέτης για το έργο «Αποκατάσταση, ανάδειξη και ένταξη νέων χρήσεων στο συγκρότημα Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου» [Οριστική μελέτη].

[2006]

για την «Αρχιτεκτονική ΕΠΕ  Γραμματόπουλος – Πανουσάκης και Συνεργάτες» [www.g-p.gr