Κατάστημα «Public», Σύνταγμα

  • Συμμετοχή στην Ομάδα Αρχιτεκτονικής Μελέτης [Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής] και σύμβουλος επίβλεψης στην αποκατάσταση του διατηρητέου Μεγάρου Πάλλη στην πλατεία Συντάγματος και μετατροπή του στο εμπορικό κατάστημα «Public».

[2005-2007]

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

για την «Αρχιτεκτονική ΕΠΕ  Γραμματόπουλος – Πανουσάκης και Συνεργάτες» [www.g-p.gr