ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αρχιτεκτονική μελέτη

 • Οικοδομικές άδειες

 • Κατασκευή – Ανακαίνιση

 • Interior Design [κατοικία, κατάστημα, βιτρίνα, γραφείο]

 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης [ΠΕΑ]…περισσότερα

  Ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»…περισσότερα
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης [ΚΕνΑΚ]

 • Εργασίες ρύθμισης αυθαιρέτων [ν.4178/2013]…περισσότερα

 • Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων

 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κατοικιών…περισσότερα