ΑΡΧΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Σουλίου 26

45 332 Ιωάννινα

τηλ./φαξ  26510 85810

κιν. 6973 605980

email.1  georgiadou@e2square.gr

email.2      georgi_arch@yahoo.gr